Modni dizajner prima poziv od klijenta.

Dokumentacija koja će vam trebati za 4. krug

 

A: Morat ćete uploadati:

1. Kopija podnesene federalne poreske prijave za 2019. godinu i kopija federalne poreske prijave za poslovanje iz 2020. godine, ako ste već podnijeli porez za 2020. godinu. Važeći dokumenti poreske prijave su:

  • IRS obrazac 1040 (samostalni poduzetnici) i sljedeće: Prilog C, Dobit i gubici iz poslovanja
  • IRS obrazac 1065 Povratak partnerstva (nisu potrebni K-1)
  • Povratak IRS obrasca 1120 Corporation (nisu potrebni rasporedi)
  • Povratak IRS obrasca 1120S S Corporation (nisu potrebni K-1)

2. Važeća identifikacija sa fotografijom koju je izdala vlada:

  • Važeći lični dokument sa fotografijom podnosioca zahtjeva koji potpisuje zahtjev za grant. Vozačka dozvola / lična karta iz države Washington, američka knjižica ili karta ili drugi važeći dokument sa fotografijom koji je izdao država ili izdao savezni savez

3. Provjera preduzeća u vlasništvu plemena, ako je primjenjivo:

  • Podaci o registraciji ili licenci (ili mogu uključivati ​​službena pisma Tribal ID-a) od federalno priznatog plemena.