Yon boulanje retire pen fre nan fou an.

COVID-19 Finansman Ijans pou ti biznis yo

Pandan dènye ane a, Eta Washington te bay ti biznis yo nan tout eta a plis pase $ 500 milyon nan sibvansyon pou adrese debòdman ekonomik COVID-19 la. Efò sa a ap kontinye pandan n ap gade nouvo estrateji finansman pou biznis ki nan pwosesis pou rebati ak rekipere.

FÈMEN - Travay Washington Sibvansyon: Pwogram Sekou Biznis Border (WWBBR)

Sibvansyon sa yo vize yo vize pou bay sipò pou biznis ki fè fas a kliyan ki jenere revni enpòtan nan vizitè Kanadyen yo oswa biznis ki mande pou gen aksè nan pasaj fwontyè Etazini-Kanadyen an.

Sibvansyon pou biznis ki kalifye yo pral jiska $ 50,000. Kantite prim yo ap varye epi yo pral pran an kont anvan travay Washington prim resevwa nan komès oswa patnè afilye. Fenèt aplikasyon an fèmen 18 oktòb a 5 pm

Aprann plis bagay sou pwogram nan ...

LOUVRI - Ti biznis Flex Fon Lajan Prete

Ti biznis yo ak ONG ka aplike pou yon prè ki ba-enterè ki rive jiska $ 150,000 finans ekspansyon ak kwasans kòm byen ke refè soti nan pandemi an ak ralentissement ekonomik ki vin apre.

Aprann plis epi aplike isit la...

 

Resevwa Mizajou

Vle resevwa dènye nouvèl? Antre enfòmasyon kontak ou anba a:

Sibvansyon sa yo jere pa Depatman Komès Eta Washington epi yo vle di pou bay soulajman bay òganizasyon ki te gravman afekte pa COVID-19.