Sibvansyon pou ti biznis COVID-19

Depi pandemi an te kòmanse ak lòd rete lakay ou te antre an aplikasyon, Komès te bay sipò pou ijans biznis yo atravè Travay Washington ak sibvansyon rezilyans sòti nan $ 2,500 a $ 30,000.

Distribisyon sibvansyon pa konte pou tout kat wonn Grant Washington kap travay yo osi byen ke Sibvansyon pou Rezistans, ki nan lis nan tablo ki anba a. Tou depan de ekran ou, ou ka bezwen itilize woulo liv la dwa zouti sou navigatè ou a wè plus jij sibvansyon. Pou wè distribisyon pa rejyon, desann nan Done pa Rejyon pou opinyon diferan nan done yo oswa klike sou ba a Fèmen Grant Grant anba graf la pote yo nan tèt la nan paj sa a.

Kache
Pann Grant pa Konte: Tout Sibvansyon
Konte # WW1 Biznis Prim WW1 Total # WW2 Biznis Prim WW2 Total # Biznis rezistans Rezistans Prim Prim # WW3 Biznis Prim WW3 Total # WW4 Biznis Prim WW4 Total TOTAL # Biznis
Adams 27  $ 154,548 12  $ 110,000 3 $ 24,000 17  $ 196,500 30 $ 562,880 89
Asotin 19  $ 183,100 14  $ 126,814     19  $ 237,500 33 $ 480,000 85
Benton 55  $ 360,685 72  $ 650,449 33 $ 264,000 199  $ 2,415,500 296 $ 5,682,400 655
Chelan 38  $ 183,259 144  $ 690,595 7 $ 56,000 175  $ 2,179,500 188 $ 3,401,000 552
Clallam 48  $ 167,193 17  $ 110,390 15 $ 120,000 97  $ 1,204,500 114 $ 2,026,575 291
Clark 49  $ 476,340 43  $ 418,500 210 $ 1,680,000 354  $ 3,985,000 516 $ 10,163,100 1,172
Columbia 25  $ 154,138 13  $ 106,814     10  $ 125,000 8 $ 87,937.76 56
Cowlitz 26  $ 223,668 25  $ 171,300 16 $ 128,000 81  $ 980,500 115 $ 2,154,000 263
Douglas 35  $ 152,347 48  $ 234,330 2 $ 16,000 24  $ 300,000 35 $ 603,000 144
Ferry 9  $ 83,000 7  $ 70,000 2 $ 16,000 7  $ 87,500 5 $ 57,000 28
Franklin 21  $ 174,580 43  $ 404,605 57 $ 456,000 50  $ 601,000 128 $ 2,549,276 299
Garfield 5  $ 41,500 9  $ 85,500     2  $ 25,000 3 $ 33,500 19
Grant 21  $ 189,845 9  $ 90,000 11 $ 88,000 64  $ 776,000 83 $ 1,638,358 188
Greys Harbour 30  $ 184,299 27  $ 130,600 8 $ 64,000 87  $ 1,063,500 84 $ 1,457,100.20 236
Islann 23  $ 190,968 42  $ 134,578 1 $ 8,000 71  $ 887,500 80 $ 1,469,728.95 217
Jefferson 80  $ 154,545 31  $ 116,814 4 $ 32,000 60  $ 750,000 64 $ 1,155,740 239
wa 166  $ 671,152 60  $ 530,000 1,386 $ 11,088,000 3,089  $ 35,908,500 4,747 $ 98,347,464 9,448
Kitsap 36  $ 317,415 57  $ 235,044 29 $ 232,000 214  $ 2,635,000 270 $ 5,314,497 606
Kittitas 31  $ 149,554 22  $ 107,000 3 $ 24,000 59  $ 737,500 49 $ 939,500 164
Klickitat 36  $ 154,553 24  $ 113,834 2 $ 18,000 33  $ 412,500 21 $ 276,251.71 116
Lewis 19  $ 188,300 15  $ 99,000 6 $ 48,000 80  $ 992,000 77 $ 1,401,000 197
Lincoln 22  $ 142,592 23  $ 141,588 3 $ 24,000 10  $ 125,000 13 $ 224,588 71
Mason 16  $ 159,500 15  $ 113,675 8 $ 64,000 41  $ 512,500 55 $ 948,475 135
Okanogan 19  $ 149,615 18  $ 148,703 21 $ 168,000 54  $ 627,000 52 $ 919,106.09 164
Abitan 47  $ 148,000 55  $ 96,500 6 $ 48,000 41  $ 488,500 34 $ 545,500 183
Pend Oreille 21  $ 154,553 13  $ 102,400 3 $ 24,000 12  $ 150,000 14 $ 211,017 63
Pierce 86  $ 687,172 99  $ 494,038 236 $ 1,888,000 615  $ 7,231,500 1,130 $ 23,236,671 2,166
San Juan 21  $ 149,697 24  $ 100,776 2 $ 16,000 66  $ 817,000 80 $ 1,427,553.64 193
Skagit 30  $ 229,116 36  $ 156,000 24 $ 192,000 142  $ 1,703,000 165 $ 3,145,971 397
Skamania 19  $ 154,555 7  $ 61,814 4 $ 32,000 11  $ 129,500 14 $ 201,800.00 55
Snohomish 128  $ 689,720 91  $ 545,000 181 $ 1,448,000 631  $ 7,551,500 1,094 $ 8,055,537 2,125
Spokane 69  $ 583,133 33  $ 320,972 128 $ 1,024,000 490  $ 5,773,000 731 $ 14,618,309.74 1,451
Stevens 25  $ 226,110 9  $ 90,000 7 $ 56,000 34  $ 417,000 36 $ 676,500 111
Thurston 35  $ 311,553 94  $ 208,135 51 $ 408,000 265  $ 3,176,500 381 $ 7,346,459 826
Wahkiakum 17  $ 149,165 17  $ 134,134     6  $ 75,000 7 $ 65,157.04 47
Walla Walla 18  $ 167,200 69  $ 172,500 9 $ 72,000 96  $ 1,184,000 97 $ 1,707,400 289
Whatcom 41  $ 333,499 29  $ 195,548 53 $ 424,000 279  $ 3,431,500 403 $ 8,055,537 805
Whitman 33  $ 221,865 15  $ 126,814 4 $ 32,000 52  $ 642,000 89 $ 1,662,500 193
Yakima 62  $ 438,559 193  $ 880,872 57 $ 456,000 186  $ 2,261,000 323 $ 6,267,404 821
                       
TOTAL PWOGRAM 1,508 $ 9,650,593 1,574 $ 8,825,636 2,592 $ 20,618,000 7,823 $ 98,058,000 11,664 $ 219,115,794 25,159
Fèmen Grant pann

Done pa rejyon an

Yon lòt fason yo wè done yo se pa rejyon an. Yon pann nan chak rejyon parèt sou bò dwat la pou ou ka wè ki jan konte yo te gwoupe nan bi pou yo eksplore done ki sòti nan yon View rejyonal olye pou yo yon View konte. Ou ka itilize lejand nan pati anba a pou klike sou kouran sibvansyon endividyèl sou yo ak sou chanje opinyon. Ou kapab tou woule sou chak ba nan tablo a yo wè plis detay. 

# nan Biznis Akòde pa Rejyon (tout pwogram)

Total Sibvansyon Finansye pa Rejyon (tout pwogram)

Sibvansyon pa endistri (Top 10)

 Rejyon levasyon

Nò Santral
  Chelan
  Douglas
  Grant
  Okanogan
Nòdwès
  Islann
  San Juan
  Skagit
  Snohomish
  Whatcom
South Central
  Kittitas
  Klickitat
  Yakima
South Sound
  Greys Harbour
  Lewis
  Mason
  Abitan
  Thurston
Sidès
  Adams
  Asotin
  Benton
  Columbia
  Franklin
  Garfield
  Walla Walla
  Whitman
Southwest
  Clark
  Cowlitz
  Skamania
  Wahkiakum
Spokane / Nòdès
  Ferry
  Lincoln
  Pend Oreille
  Spokane
  Stevens
Tacoma / Upper Peninsula
  Clallum
  Jefferson
  Kitsap
  Pierce
wa