Travay Washington Sibvansyon pa Konte

Apre yo fin resevwa plis pase 26,000 aplikasyon nan men ti biznis toupatou nan eta a, konte ak ekip devlopman ekonomik eta yo te konplete pwosesis revizyon pou Sibvansyon Travay Washington Ti Biznis yo. Kòm sibvansyon yo anonse pa konte yo, yo pral parèt anba a. Nou pral kontinye ajoute nan lis sa a kòm Gouvènè a revize ak apwouve sibvansyon yo bay plis pase 1,000 aplikan ki gen siksè.

Kandida yo nan chak konte yo pral avize pa òganizasyon lokal devlopman ekonomik yo (ADO). Si biznis ou te akòde, ADO a ap travay avèk ou sou debousman an.

Konte Adams

Sibvansyon Total: $ 154,548
Biznis Total: 27

Benefisyè yo enkli:

 • 8 salon
 • 7 etablisman Yo Vann an Detay
 • 5 restoran
 • 3 biznis swen sante
 • 1 konpayi konstriksyon
 • 1 biznis transpò
 • 1 teyat
 • 1 ajans pwodiksyon videyo

Travay double klas: 59

Konte Asotin

Sibvansyon Total: $ 190,000
Biznis Total: 19

Benefisyè yo enkli:

 • 5 etablisman restoran / Ospitalite
 • 2 etablisman fabrikasyon
 • 2 biznis swen sante
 • 2 rekreyasyon deyò
 • 1 etablisman Yo Vann an Detay
 • 1 konpayi konstriksyon
 • 1 salon
 • 1 etablisman fizik
 • 1 konpayi teknoloji
 • 1 sant distribisyon
 • 1 terapi masaj
 • 1 etablisman amizman

Travay double klas: 78

Konte Benton

Sibvansyon Total: $ 293,741
Biznis Total: 31

Benefisyè yo enkli:

 • 11 biznis swen sante
 • 7 konpayi konstriksyon
 • 4 etablisman Yo Vann an Detay
 • 5 restoran
 • 1 janitorial biznis
 • 1 biznis amizman
 • 1 boutik oto
 • 1 jounal

Travay double klas: 193

Konte Chelan

Sibvansyon Total: $ 178,500
Biznis Total: 37

Benefisyè yo enkli:

 • 11 restoran
 • 9 etablisman Yo Vann an Detay
 • 5 salon
 • 3 enstalasyon fizik
 • 3 bote / sèvis pèsonèl
 • 1 estidyo atizay
 • 1 konpayi transpò
 • 1 biznis agrikòl
 • 1 grafik konsepsyon fèm
 • 1 etablisman fabrikasyon
 • 1 biznis gadri

Travay double klas: 160

Konte Clallam

Sibvansyon Total: $ 177,193
Biznis Total: 48

Benefisyè yo enkli:

 • 13 etablisman Yo Vann an Detay
 • 10 restoran
 • 10 konpayi ki gen rapò ak konstriksyon
 • 6 etablisman Ospitalite
 • 3 biznis swen sante
 • 2 konpayi edikasyon
 • 1 konpayi fabrikasyon
 • 1 ale bowling
 • 1 konpayi jaden
 • 1 biznis agrikilti

Travay double klas: 205

Konte Clark

Sibvansyon Total: $ 486,340
Biznis Total: 49

Benefisyè yo enkli:

 • 14 biznis swen sante
 • 8 restoran
 • 6 etablisman Yo Vann an Detay
 • 4 konpayi konstriksyon
 • 3 biznis reparasyon oto
 • 3 salon
 • 2 konpayi lwazi
 • 2 konpayi fabrikasyon
 • 1 etablisman fizik
 • 1 etablisman Ospitalite
 • 1 konpayi bèt kay goumin
 • 1 ajans kwazyè
 • 1 espas biwo pataje
 • 1 biznis legal
 • 1 konpayi konsiltasyon

Travay double klas: 226

Konte Columbia

Sibvansyon Total: $ 154,538
Biznis Total 25

Benefisyè yo enkli:

 • 6 restoran
 • 3 etablisman Yo Vann an Detay
 • 3 sant gadri
 • 2 konpayi en
 • 1 biznis swen sante
 • 1 konpayi fabrikasyon
 • 1 etablisman Ospitalite
 • 1 salon
 • 1 kan
 • 1 sant Fitness
 • 1 terapis masaj
 • 1 sant reparasyon oto
 • 1 konpayi kamyon / lojistik
 • 1 mòn ski
 • 1 sèvis pwofesyonèl

Travay double klas: 73

Konte Cowlitz

Sibvansyon Total: $ 223,668
Biznis Total: 26

Benefisyè yo enkli:

 • 9 etablisman Yo Vann an Detay
 • 6 restoran
 • 4 konpayi konstriksyon
 • 2 konpayi fabrikasyon
 • 1 biznis swen sante
 • 1 etablisman sèvis
 • 1 biznis ansèyman
 • 1 sant Fitness
 • 1 konpayi reparasyon oto

Travay double klas: 77

Konte Douglas

Sibvansyon Total: $ 154,552
Biznis Total: 34

Benefisyè yo enkli:

 • 7 biznis ki gen rapò ak konstriksyon
 • 6 restoran
 • 5 biznis Yo Vann an Detay
 • 5 salon
 • 2 konpayi fabrikasyon
 • 2 biznis gadri
 • 1 biznis touris
 • 1 biznis sèvis bèt kay
 • 1 biznis kenbe
 • 1 biznis agrikòl
 • 1 konpayi k ap deplase
 • 1 biznis fotografi
 • 1 biznis jaden

Total Travay double klas: 87

Konte Ferry

Sibvansyon Total: $ 83,900
Biznis Total: 9

Benefisyè yo enkli:

 • 4 etablisman Yo Vann an Detay
 • 2 restoran
 • 1 etablisman Ospitalite
 • 1 konpayi konstriksyon
 • 1 sant kominotè

Travay double klas: 20

Konte Franklin

Sibvansyon Total: $ 165,954
Biznis Total 20

Benefisyè yo enkli:

 • 5 konpayi konstriksyon
 • 5 biznis swen sante
 • 4 restoran
 • 3 biznis fabrikasyon
 • 1 salon bwonzaj
 • 1 konpayi plonbri
 • 1 sèvis finansye

Travay double klas: 99

Konte Garfield

Sibvansyon Total: $ 51,500
Biznis Total: 5

Benefisyè yo enkli:

 • 2 etablisman Yo Vann an Detay
 • Restoran 1
 • 1 ajans asirans
 • 1 sèvis elektrik

Total Travay double klas: 13

Konte Grant

Sibvansyon Total: $ 201,130
Biznis Total: 21

Benefisyè yo enkli:

 • 6 etablisman Yo Vann an Detay
 • 4 restoran
 • 3 biznis swen sante
 • 2 konpayi konstriksyon
 • 2 salon
 • 1 etablisman fizik
 • 1 ajans koleksyon
 • 1 kabinè avoka
 • 1 etablisman Ospitalite

Total Travay double klas: 64

Grays Harbor Konte

Sibvansyon Total: $ 184,299
Biznis Total: 30

Benefisyè yo enkli:

 • 8 etablisman Yo Vann an Detay
 • 7 restoran
 • 3 biznis swen sante
 • 3 salon
 • 2 biznis reparasyon oto
 • 1 konpayi konstriksyon
 • 1 etablisman fizik
 • 1 konpayi kamyon
 • 1 sèvis sosyal
 • 1 biznis asirans
 • 1 sèvis pyebwa
 • 1 konpayi fabrikasyon

Travay double klas: 90

Konte Island

Sibvansyon Total: $ 190,968
Biznis Total: 23

Benefisyè yo enkli:

 • 8 restoran
 • 6 biznis swen sante
 • 2 konpayi konstriksyon
 • 2 sèvis netwayaj
 • 2 etablisman Ospitalite
 • 2 konpayi touris
 • 1 konpayi otomobil

Travay double klas: 122

Konte Jefferson

Sibvansyon Total: $ 154,550
Biznis Total: 85

Benefisyè yo enkli:

 • 16 etablisman Yo Vann an Detay
 • 14 restoran
 • 11 biznis swen sante
 • 9 konpayi ki gen rapò ak konstriksyon
 • 6 etablisman Ospitalite
 • 4 konpayi fabrikasyon
 • 4 biznis ki gen rapò ak kondisyon fizik
 • 3 salon
 • 3 biznis edikasyon
 • 3 konpayi agrikòl
 • 2 biznis swen bèt kay
 • 2 konpayi en
 • 1 gadri
 • 1 atis
 • 1 konpayi pibliye
 • 1 biznis jaden
 • 1 konpayi byen imobilye
 • 1 sèvis anviwònman an
 • 1 kontraktè plonje
 • 1 biznis vwalman vwalye

Travay double klas: 282

Konte King

Sibvansyon Total: $ 672,160
Biznis Total: 168

Benefisyè yo enkli:

 • 30 etablisman Yo Vann an Detay
 • 25 restoran
 • 25 biznis swen sante
 • 17 salon
 • 13 konpayi konstriksyon
 • 11 etablisman edikasyon / gadri
 • 8 konpayi fabrikasyon
 • 7 enstalasyon fizik
 • 3 achtè
 • 29 lòt biznis

Travay double klas: 536

Kitsap Konte

Sibvansyon Total: $ 317,415
Biznis Total: 36

Benefisyè yo enkli:

 • 12 etablisman Yo Vann an Detay
 • 9 restoran
 • 8 biznis swen sante
 • 2 biznis edikasyon
 • 2 salon
 • 1 estidyo dans
 • 1 konpayi telekominikasyon
 • 1 biznis swen bèt kay

Travay double klas: 138

Konte Kittitas

Sibvansyon Total: $ 149,554
Biznis Total: 31

Benefisyè yo enkli:

 • 7 konpayi konstriksyon / kontraktè
 • 5 etablisman Yo Vann an Detay
 • 4 restoran
 • 2 etablisman Ospitalite
 • 2 biznis swen sante
 • 2 biznis fabrikasyon
 • 1 etablisman fizik
 • 1 ajans sondaj
 • 1 biznis reparasyon oto
 • 1 ajans lalwa
 • 1 salon
 • 1 janitorial biznis
 • 1 sèvis forè
 • 1 konpayi elektrik
 • 1 biznis HVACR

Travay double klas: 96

Konte Klickitat

Sibvansyon Total: $ 154,553
Biznis Total: 36

Benefisyè yo enkli:

 • 13 restoran
 • 5 biznis swen sante
 • 3 konpayi konstriksyon ki gen rapò
 • 2 etablisman Yo Vann an Detay
 • 2 biznis edikasyon
 • 4 salon
 • 1 biznis Ospitalite
 • 1 bwasri
 • 1 biznis veterinè
 • 1 jounal
 • 1 biznis sèvis fèm
 • 1 biznis touris
 • 1 etablisman fizik

Travay double klas: 94

Konte Lewis

Sibvansyon Total: $ 188,300
Biznis Total: 19

Benefisyè yo enkli:

 • 9 biznis swen sante
 • 4 konpayi ki gen rapò ak konstriksyon
 • 2 restoran
 • 1 etablisman Yo Vann an Detay
 • 1 etablisman Ospitalite
 • 1 biznis fabrikasyon
 • 1 biznis reparasyon oto

Travay double klas: 68

 

Konte Lincoln

Sibvansyon Total: $ 142,598
Biznis Total: 22

Benefisyè yo enkli:

 • 6 restoran
 • 3 etablisman Yo Vann an Detay
 • 3 biznis swen sante
 • 2 konpayi konstriksyon
 • 3 etablisman Ospitalite
 • 1 salon
 • 1 gòlf kou
 • 1 biznis sanitasyon
 • 1 ajans piblisite
 • 1 sèvis gadri

Travay double klas: 65

 

Konte Mason

Sibvansyon Total: $ 159,500
Biznis Total: 16

Benefisyè yo enkli:

 • 4 etablisman Yo Vann an Detay
 • 3 restoran
 • 2 biznis fabrikasyon
 • 3 boutik reparasyon oto
 • 1 konpayi konstriksyon
 • 1 antretyen spa
 • 1 klinik veterinè
 • 1 biznis gadri

Travay double klas: 60

Konte Okanogan

Sibvansyon Total: $ 149,615
Biznis Total: 18

Benefisyè yo enkli:

 • 5 etablisman Yo Vann an Detay
 • 3 restoran
 • 3 biznis swen sante
 • 2 konpayi konstriksyon / kontraktè
 • 2 konpayi reparasyon kay
 • 1 biznis resiklaj / fabrikasyon
 • 1 biznis Ospitalite
 • 1 estidyo dans

Travay double klas: 79

Konte Pasifik la

Sibvansyon Total: $ 144,555
Biznis Total: 45

Benefisyè yo enkli:

 • 11 etablisman Yo Vann an Detay
 • 10 restoran
 • 7 konpayi konstriksyon
 • 5 etablisman Ospitalite
 • 3 fèm
 • 2 biznis swen sante
 • 2 konpayi fabrikasyon
 • 1 etablisman fizik
 • 1 kan
 • 1 biznis jaden
 • 1 biznis reparasyon oto
 • 1 konpayi lapèch

Travay double klas: 132

Pend Konte Oreille

Sibvansyon Total: $ 154,555
Biznis Total: 19

Benefisyè yo enkli:

 • 7 konpayi konstriksyon / kontraktè
 • 5 etablisman Yo Vann an Detay
 • 3 konpayi fabrikasyon
 • Restoran 1
 • 1 biznis swen sante
 • 1 fèm byen imobilye
 • 1 etablisman swen bèt kay

Travay double klas: 48

Konte Pierce

Sibvansyon Total: $ 687,172
Biznis Total: 77

Benefisyè yo enkli:

 • 22 biznis swen sante
 • 21 etablisman Yo Vann an Detay
 • 16 restoran
 • 5 konpayi konstriksyon
 • 2 salon
 • 2 biznis gadri
 • 2 konpayi fabrikasyon
 • 2 boutik reparasyon / sèvis
 • 1 etablisman edikasyon
 • 1 ale bowling
 • 1 fèm
 • 1 biznis kontwòl trafik
 • 1 biznis IT sèvis sipò

Travay double klas: 368

Konte San Juan

Sibvansyon Total: $ 154,549
Biznis Total: 21

Benefisyè yo enkli:

 • 8 etablisman Yo Vann an Detay
 • 5 restoran
 • 2 biznis swen sante
 • 2 konpayi konstriksyon
 • 1 etablisman fizik
 • 1 konpayi enèji pwòp
 • 1 biznis touris
 • 1 estidyo dans

Travay double klas: 70

Konte Skagit

Sibvansyon Total: $ 243,116
Biznis Total: 29

Benefisyè yo enkli:

 • 10 etablisman Yo Vann an Detay
 • 6 konpayi fabrikasyon
 • 2 biznis swen sante
 • 2 konpayi sèvis pwofesyonèl
 • Restoran 1
 • 1 etablisman Ospitalite
 • 1 salon
 • 1 jimnastik, 1 biznis maketing
 • 1 lekòl kondwi
 • 1 lekòl matènèl
 • 1 konpayi reparasyon maren
 • 1 etablisman tretman sante

Travay double klas: 149

Konte Skamania

Sibvansyon Total: $ 154,555
Biznis Total: 19

Benefisyè yo enkli:

 • 5 restoran
 • 3 konpayi konstriksyon / kontraktè
 • 2 etablisman Yo Vann an Detay
 • 2 kan
 • 3 etablisman Ospitalite
 • 1 salon
 • 1 konpayi fabrikasyon
 • 1 sèvis forè
 • 1 biznis vwayaj lwazi gid

Travay double klas: 65

Konte Snohomish

Sibvansyon Total: $ 707,156
Biznis Total 130

Benefisyè yo enkli:

 • 27 biznis swen sante
 • 25 konpayi konstriksyon
 • 19 etablisman Yo Vann an Detay
 • 17 restoran
 • 11 salon / spa biznis yo
 • 7 etablisman kapasite fizik / masyal
 • 5 gadri / konpayi edikasyon bonè
 • 4 konpayi fabrikasyon
 • 2 sèvis netwayaj
 • 2 konpayi agrikilti
 • 2 konpayi amizman
 • 2 IT konpayi yo
 • 1 konpayi sèvis edikasyon
 • 1 koutye enprime
 • 1 konpayi tatoo
 • 1 konpayi siy elektrik
 • 1 gadri chyen
 • 1 konpayi ekipman pou biwo
 • 1 etablisman Ospitalite

Travay double klas: 484

Konte Spokane

Sibvansyon Total: $ 583,133
Biznis Total: 61

Benefisyè yo enkli:

 • 24 restoran
 • 12 etablisman Yo Vann an Detay
 • 7 konpayi konstriksyon
 • 7 biznis swen sante
 • 3 konpayi fabrikasyon
 • 3 etablisman Ospitalite
 • 1 salon
 • 1 biznis konsepsyon grafik
 • 1 lekòl matènèl
 • 1 komès montre sèvis
 • 1 konpayi jesyon

Travay double klas: 246

Konte Stevens

Sibvansyon Total: $ 226,110
Biznis Total: 25

Benefisyè yo enkli:

 • 6 etablisman Yo Vann an Detay
 • 5 restoran
 • 4 konpayi ki gen rapò ak konstriksyon
 • 3 biznis swen sante
 • 1 etablisman fizik
 • 1 salon
 • 1 lekòl kondwi
 • 1 sinema
 • 1 jounal
 • 1 boutik reparasyon oto
 • 1 konpayi transpò bwa

Travay double klas: 90

Konte Thurston

Sibvansyon Total: $ 311,553
Biznis Total: 35

Benefisyè yo enkli:

 • 11 etablisman Yo Vann an Detay
 • 10 konpayi konstriksyon / kontraktè
 • 6 biznis swen sante
 • 3 salon
 • Restoran 1
 • 1 etablisman fizik
 • 1 ale bowling
 • 1 etablisman Arts masyal
 • 1 biznis jaden

Travay double klas: 129

Konte Wahkiakum

Sibvansyon Total: $ 149,165
Biznis Total 17

Benefisyè yo enkli:

 • 3 restoran
 • 3 etablisman Yo Vann an Detay
 • 3 biznis touris
 • 2 biznis swen sante
 • 1 biznis pwodwi manje
 • 1 biznis jaden
 • 1 konpayi ki gen rapò ak konstriksyon
 • 1 konpayi resiklaj
 • 1 kwafè
 • 1 konpayi fabrikasyon

Travay double klas: 35

Walla Konte Walla

Sibvansyon Total: $ 167,200
Biznis Total: 18

Benefisyè yo enkli:

 • 5 etablisman swen sante
 • 4 restoran
 • 4 kav
 • 2 konpayi konstriksyon / kontraktè
 • 2 etablisman Yo Vann an Detay
 • 1 biznis fabrikasyon

Travay double klas: 112

Konte Whatcom

Sibvansyon Total: $ 333,499
Biznis Total: 37

Benefisyè yo enkli:

 • 8 etablisman Yo Vann an Detay
 • 7 restoran
 • 3 biznis fabrikasyon
 • 4 biznis swen sante
 • 3 biznis ki gen rapò ak konstriksyon
 • 2 salon
 • 2 konpayi touris
 • 1 biznis agrikòl
 • 1 biznis sèvis fèm
 • 1 konpayi jaden
 • 1 boutik reparasyon oto
 • 1 biznis sekirite
 • 1 estidyo atizay
 • 1 biznis lapèch
 • 1jounal
 • 1 biznis jaden

Total Travay double klas: 141

Konte Whitman

Sibvansyon Total: $ 222,165
Biznis Total: 33

Benefisyè yo enkli:

 • 10 etablisman Yo Vann an Detay
 • 6 etablisman swen sante
 • 5 biznis ki gen rapò ak konstriksyon
 • 2 enstalasyon fizik
 • 3 salon
 • 2 restoran
 • 2 biznis fabrikasyon
 • 1 janitorial biznis
 • 1 gòlf kou
 • 1 biznis veterinè

Travay double klas: 100

Konte Yakima

Sibvansyon Total: $ 380,495
Biznis Total: 43

Benefisyè yo enkli:

 • 12 restoran
 • 7 etablisman Yo Vann an Detay
 • 5 salon
 • 4 biznis swen sante
 • 4 biznis ki gen rapò ak konstriksyon
 • 3 konpayi sèvis biznis
 • 2 biznis amizman / rekreyasyon
 • 1 boutik oto
 • 1 biznis edikasyon
 • 1 biznis gadri
 • 1 biznis sèvis fanmi
 • 1 etablisman fizik
 • 1 fèm sèvis legal

Total Travay double klas: 189

Resous adisyonèl

Washington Sondaj sou Preparasyon Biznis

Yon sondaj pou evalye preparasyon biznis leta yo pou ede planifikatè preparasyon pou ijans lokal yo konprann bezwen ak kapasite biznis lokal yo pou prepare yo pou yo retabli de katastwòf natirèl ak lèzòm.

RestoreYourEconomy.org

Ofri resous ak enfòmasyon sou pi bon pratik pou moun ki gen enterè piblik ak prive ki ap chèche rebati ekonomi lokal yo apre yon dezas kòm byen ke ede kominote biznis la nan prepare pou yon dezas. Li se yon boutik yon sèl-kanpe pou preparasyon pou katastwòf, apre-dezas rekiperasyon ekonomik, ak resilans dezas resous, zouti, anons evènman kòm byen ke opòtinite yo konekte ak kanmarad nan gwoup medya sosyal. Sa ki anba la a se yon lis rapò ak gid ki pral ede w nan rechèch ou an.

entènnasyonal Dirab Sant Rezilyans

Travay yo pote ekspètiz mondyal nan fleksibilite dezas, dirabilite, ak patenarya piblik-prive ansanm ede konpanse menas la ap grandi nan dezas atravè mond lan.

Pwogram Amelyorasyon Asistans pou Katastwòf

Misyon DAIP se pou bay sivivan katastwòf yo enfòmasyon, sipò, sèvis, ak yon mwayen pou jwenn aksè ak asistans pou katastwòf nan efò konjwen pataje done ant patnè sektè federal, tribi, eta, lokal ak prive.

Leve ti biznis nan sann yo: leson yo aprann sou defi rekiperasyon alontèm kap fè fas ak ti biznis nan sid kalifòni apre dife Thomas 2017 la - Enstiti pou Devlopman Dirab

Rekiperasyon Long Term: Sa Ou Dwe Konnen - Jesyon Ijans

Kontwole Dife Forest nan Etazini oksidantal yo - Stateline

Move tan ekstrèm mòtèl se nouvo nòmal la - Hill la

Ki jan yo ede ti biznis apre yon inondasyon - Route 50

Yon Mesaj pou FEMA: Reponn Dezas yon fason diferan - Route 50

North Carolina: Yon nouvo apwòch pou efò gerizon siklòn yo - Route 50

nouvo rapò ki soti nan Asosyasyon Entènasyonal Jesyon Vil / Konte (ICMA) dokimante defi lidèchip ak leson yo te aprann apre katastwòf natirèl ak kriz tankou fiziyad masif ak fiziyad polis. "Anvan, Apre, ak pandan yon kriz”Ensiste a enpòtans angajman kominote a nan bati detèminasyon. Desen ki soti nan etid ka anpil nan repons administratè vil la nan evènman kriz, rapò a idantifye pi bon pratik ak takeaways kle

Deplase pi devan apre yon dezas, prepare pa Lakwa Wouj bay enfòmasyon pou resous kritik, lis itil, ak nimewo telefòn ki ka ede ou nan rekiperasyon ou an. 

Anbrase nouvo reyalite ekonomik yo: apre dife sovaj yo: Rapò sa a idantifye dènye evalyasyon ekonomik anviwònman biznis Buffalo Wood nan Alberta Kanada. Rapò sa a klere yon dokiman Pwen Enpòtan sou eta a nan sektè biznis la an jeneral nan rejyon an. Li reflete vwa a nan gwoup pati milti-pati ak opinyon yo nan sa k ap travay, sa ki bezwen amelyorasyon, epi, finalman, rekòmandasyon pou fason nan ki biznis, endistri (sètadi lwil oliv ak gaz sektè a) ak kominote a ka travay an kolaborasyon nan direksyon pou siksè. 

Planifikasyon pou gerizon apre dezas: pwochen jenerasyon fèt pou ede kominote yo amelyore rezistans yo epi bay kijan pou gidans pou kominote yo kòmanse planifikasyon alèjman yo ak pwosesis planifikasyon rekiperasyon pou katastwòf yo. Rapò a te pwodwi pa Asosyasyon Planifikasyon Ameriken an (APA) atravè yon akò koperativ FEMA.

Mezire Eta a nan dezas filantropik 2017: Done kondwi desizyon (12 paj, PDF), te jwenn ke byenke total sibvansyon dola bay pou dezas tonbe 30 pousan nan nivo 2014, yon total de 202 fondasyon te fè 740 sibvansyon pou kòz ki gen rapò ak dezas, konpare ak 162 fondasyon ki bay 525 sibvansyon ki gen rapò ak dezas nan 2014 Etid anyèl la te jwenn ke an tèm de estrateji, finansman ki soti nan pi gwo fondasyon ameriken yo nan 2015 deplase yon ti kras nan direksyon jesyon risk pou dezas. Twa fondatè fondasyon ameriken pou sekou pou katastwòf ak èd imanitè nan 2015 yo te Bill & Melinda Gates Foundation, An Fondasyon Rockefeller, Ak nan Fondasyon fanmi Paul G. Allen

Dirèk sekouApwòch pou katastwòf yo se pou sipòte bezwen imedya viktim yo nan travay avèk patnè lokal ki pi byen chita pou evalye, reponn ak prepare pou rekiperasyon alontèm lan.

Aprè kan dife a: Ki jan yon majistra rekonstwi paradi lè tout sanble pèdi?  Nouvèl Mèki

Yon nouvo liy divize: tanpèt la anvan ak apre, Chak semèn la

Leson ki soti nan Harvey: enfòmatik kriz pou detèminasyon iben, Enstiti pou rechèch iben

Fè Volontè Sekou Pati nan repons ofisyèl la, Route senkant

Pran prekosyon nou ak frod: pwoteje tèt ou apre tanpèt la Hartford la: Siplemantè Mile

North Carolina Readies pou Florence, NC Depatman Sekirite Piblik

Yon sak Go ka fè tout diferans lan nan yon ijans, AARP

Kijan Pou konstwi yon ultim Go Bag pou nenpòt ijans, Siviv kalifye

Kijan Pou Prepare Pou yon Siklòn, AARP

Pi gwo kriz ekzistans limanite a

Prete yon men nan yon dezas natirèl nan zòn riral yo

Mobilize plan kriz ou pou yon repons pou ijans amelyore

Yon zouti pou preparasyon ekonomik: Pwojè Rekiperasyon Dezas Ekonomik

Angaje ti biznis yo nan preparasyon pou katastwòf

Finansman federal pou rekiperasyon dezas

Lidèchip nan tan ki gen kriz: Yon zouti pou rekiperasyon ekonomik ak detèminasyon

Ki jan yo ekri yon plan rekiperasyon dezas ak defini estrateji rekiperasyon dezas - Pòl Kirvan

Ameriken ki nan risk: Poukisa nou pa prepare pou Megadisasters ak sa nou ka fè pa Irwin Redlener, te ekri pa youn nan ekspè dirijan yo sou preparasyon pou katastwòf epi li ofri yon naratif konvenkan sou enkapasite nasyon nou an byen planifye pou gwo-echèl dezas ak pwopoze chanjman ki ka toujou fèt asire sekirite sitwayen li yo. 

Mèt katastwòf ou a: preparasyon ou, repons ak gid rekiperasyon an pa ekspè rekiperasyon Leann Hackman-Carty montre w kouman prepare fanmi ou, biznis, ak kominote pou yon kantite senaryo devastatè. Jwenn soti nan ane eksperyans nan òganizasyon rekiperasyon pou katastwòf, insight espesyalize li pral ede w konprann diferan nivo yo nan preparasyon pou dezas ak rekiperasyon an. Mèt Dezas ou ba ou konfyans nan aji avèk kalm epi avèk efikasite lè lè a rive. Nouvo fondasyon ou nan preparasyon pou ijans, repons, ak rekiperasyon pral fè dezòd la plis kontwole-ak siviv.

Vil Noe a: Kote Bèt Rèy pa Maury Forman, yon veteran 28-ane nan devlopman ekonomik, rakonte istwa a nan ki jan desandan yo nan Noe Bwat Kontra a te entegre tèt yo nan sosyete a ak te fòme yon kominote dirab ak ap grandi. Sa se jouk tanpèt la pa janm espere, yon fwa-nan-yon-lavi lakòz tap fè ravaj nan mitan rezidan yo ak touris. Li se jiska Maya Morton, yon bourik fyè ak fè tèt di ak fèk nonmen pwomotè ekonomik la, pote sekou bay kominote li yo ak gide yo nan rekiperasyon an. Fab sa a montre ke pa gen anyen ki pi pwisan pase yon kominote k ap travay ansanm pou prepare yo pou yon dezas anvan li rive.

Quakeland: Sou wout pwochen tranbleman tè devastatè Amerik la, pa Kathryn Miles, se yon vwayaj ozalantou Etazini nan rechèch nan verite a sou menas la nan tranblemanntè. Liv sa a mennen nan dekouvèt pikotman kolòn vètebral, ekspè enervan, epi finalman ki kalite preparasyon ki pral aktyèlman ede gide nou nan dezas.

FEMA Pwogram Sibvansyon Endividyèl ak Kay

Sibvansyon sa yo disponib pou moun ki gen kay yo ki sitye nan yon zòn dezas federal rekonèt, ki ka gen ladan inondasyon. Sibvansyon IHP bay sibvansyon rapid pou retounen kay ou oswa apatman ou nan yon kondisyon abitab apre yon dezas. Ofisyèlman, sibvansyon ka rive jiska $ 33,000, men peman yo gen tandans yo dwe pi ba anpil pase sa-Sibvansyon sa yo sitou vle di ke yo kouvri depans ki pa kouvri pa asirans inondasyon Sepandan, tout moun ka aplike, kèlkeswa nivo revni yo oswa si yo gen asirans inondasyon. —Si ou gen asirans pou inondasyon, ou jis oblije remèt sibvansyon an avèk lajan asirans pou inondasyon yon fwa ou resevwa li.

Asosyasyon Ameriken nan Bibliyotekè Lekòl: Beyond Mo: Fon an Sekou Bibliyotèk Lekòl Jeneral Dola

Administre pa Asosyasyon Ameriken an nan Bibliyotekè Lekòl (AASL), sipòte bibliyotèk lekòl piblik nan kominote yo sèvi pa dola jeneral. Fon an bay sibvansyon ki rive jiska $ 20,000 pou lekòl pre-K-12 ki gen pwogram bibliyotèk lekòl yo ki te afekte pa yon dezas natirèl, dife, oswa yon zak teworis. Lekòl ki te absòbe yon kantite siyifikatif elèv ki deplase / evakye kalifye pou aplike tou. Sibvansyon yo fèt pou ede ranplase oswa konplete liv, medya, oswa ekipman bibliyotèk la. Aplikan ki kalifye yo dwe lokalize nan 20 kilomèt de yon Dola magazen jeneral, sant distribisyon, oswa biwo antrepriz. Aplikasyon pou sibvansyon yo aksepte sou yon baz kontinyèl. Vizite sit entènèt AASL la pou soumèt yon aplikasyon sou entènèt.

Sibvansyon espesyal CDBG

Sibvansyon CDBG Opòtinite Ekonomik ede kalifye, vil riral Eta Washington ak konte ki gen fleksibilite ekonomik ak pwojè devlopman ki gen ladan kreyasyon djòb, asistans mikwo-antrepriz, ki gen rapò ak enèji, ak rekiperasyon dezas aktivite ki ankouraje kominote vibran ak prensipalman benefisye moun ki gen revni ki ba ak modere.

Asistans Diminye Danje

Sibvansyon Asistans pou Diminye Danje yo bay jiridiksyon eta Washington ak gouvènman tribi yo pou diminye efè danje natirèl yo epi bese vilnerabilite nan domaj nan katastwòf nan lavni. Si ou ta renmen yo dwe ajoute nan lis postal nou an, tanpri voye yon imèl bay HMA@mil.wa.gov.

Pwogram Sekou Ijans

Lè yon katastwòf / ijans rive, ajans travay piblik yo gen responsablite pou yo kenbe sèvis yo ak refè nan fason ki pi rapid. Sa a ka akonpli nan preparasyon, kolaborasyon ak kowòdone repons lan ak lòt ajans piblik yo. Seksyon sa a gen enfòmasyon ak enstriksyon sou pwosedi pou pwogram Sekou Ijans lan ak andeyò sistèm otowout federal-èd la.

Sibvansyon Cache Ekipman

Washington te wè yon chanjman dramatik nan transpò lwil oliv dènyèman, tou de nan kalite lwil oliv ak nan kote gwo kantite lwil yo transpòte. Chanjman sa yo afekte risk ki asosye ak transpò lwil oliv. Anpil kominote pa gen resous repons pou devèsman lwil oswa materyèl danjere. Pou ede rezoud pwoblèm sa a, nou bay ekipman ak sibvansyon fòmasyon pou sekouris ijans yo. Sibvansyon sa yo ede kominote lokal yo efikasman prepare pou epi reponn a devèsman yo.

Sibvansyon Asistans Piblik FEMA

Misyon Pwogram Sibvansyon Asistans Piblik FEMA a se pou bay asistans pou gouvènman leta, tribi ak gouvènman lokal yo ak sèten kalite òganizasyon san bi likratif prive pou kominote yo ka byen vit reponn ak refè apre gwo katastwòf oswa ijans Prezidan an deklare. , FEMA bay asistans siplemantè sibvansyon federal pou katastwòf pou retire debri, mezi pwoteksyon ijans, ak reparasyon, ranplasman oswa restorasyon enstalasyon pwopriyete piblik ki domaje nan katastwòf la ak fasilite kèk òganizasyon prive ki pa gen pwofi (PNP) Pwogram Asistans Piblik la ankouraje tou pwoteksyon enstalasyon sa yo domaje nan evènman nan lavni nan bay asistans pou mezi pou diminye danje pandan pwosesis rekiperasyon an. Pataj Federal asistans lan pa mwens pase 75 pousan nan pri elijib pou mezi ijans ak restorasyon pèmanan. La sibvansyon (anjeneral eta a) detèmine ki jan pataje ki pa federal la (jiska 25 pousan) divize ak la sibvansyon yo (aplikan ki kalifye).

Pwogram Sibvansyon Asistans pou Jesyon Ponpye

Pwogram Sibvansyon Asistans Ponpye pou Jesyon Ponpye (FMAGP) finanse federal bay asistans finansye bay gouvènman tribi leta, lokal yo, ak rekonèt federal pou rediksyon, jesyon, ak kontwòl dife sou forè oswa savann piblik oswa prive.

Inondasyon Plains By Pwogram Grant Design

Plèn inondasyon pa Design se pwogram sibvansyon prensipal Ekoloji a pou pwojè ki ede kominote yo viv pi byen nan plèn inondasyon yo. Floodplains by Design se yon patenarya nan òganizasyon lokal, eta, federal, ak prive konsantre sou kowòdone envestisman nan ak ranfòse jesyon entegre nan zòn inondasyon nan Washington.

Sibstans Preparasyon Ijans pou Materyèl Danjre yo

US DOT Pipeline ak Administrasyon Sekirite Materyèl Danjere (PHMSA) bay finansman bay eta Washington pou tribi, eta, ak gouvènman lokal yo kenbe siksè akademik ak amelyore preparasyon pou ijans ki gen rapò ak materyèl danjere. Se finansman an espesyalman vize ogmante efikasite nan san danje epi avèk efikasite manyen aksidan ak ensidan materyèl danjere ak ankouraje yon apwòch konplè nan fòmasyon ijans ak planifikasyon pa enkòpore defi yo inik nan repons a sitiyasyon transpò.

Sibvansyon Pèfòmans Jesyon Ijans

Objektif Pwogram EMPG la se bay sibvansyon federal bay eta yo pou ede gouvènman leta, lokal, teritoryal, ak tribi nan preparasyon pou tout danje. Gouvènman federal la, atravè Pwogram EMPG, bay direksyon ki nesesè, kowòdinasyon, ak konsèy, epi li bay asistans nesesè, jan sa otorize nan tit sa a, pou sipòte yon sistèm konplè tout preparasyon pou ijans danje.

Pwogram prè SBA pou katastwòf

Prè SBA pou katastwòf yo disponib menm san yo pa yon Deklarasyon Dezas Prezidansyèl e yo se yon gwo zouti pou bay prè ki pa gen anpil enterè pou moun, fanmi, biznis ak òganizasyon ki soufri pèt fizik oswa ekonomik akòz yon dezas oswa lòt dezòd.

Rezistans pou Dezas, Rekiperasyon ak Retablisman

Rekiperasyon Dezas gen ladan tou de planifikasyon rekiperasyon pre-dezas ak rekiperasyon apre dezas pou re-anvizaje ak retabli yon kominote. Asistans teknik ak enfòmasyon ki disponib pou gouvènman lokal yo, distri espesyal yo, ak òganizasyon yo.

Jounal Timoun ki rezistan / Zouti Kominote ki rezistan se yon koleksyon dinamik resous devlope ak òganize nan tout inisyativ sa a pou benefis moun k ap travay pou fè kominote nou yo ak timoun nou yo pi rezistan nan katastwòf yo Koleksyon sa a nan zouti ak resous yo ta dwe pataje lajman ak kominote nan tout peyi a. Se bwat zouti a ki te òganize pa diferan kalite moun oswa òganizasyon ki ap chèche pou zouti ede nan preparasyon yo ak efò planifikasyon

Planifikasyon pou operasyon biznis apre tranblemanntè prepare pa Los Angeles Devlopman Ekonomik Kòporasyon an bay sijere etap sa yo pran pou ede pwoteje moun ou yo epi kenbe sistèm biznis ou kouri nan ki senaryo. Sa a ap amelyore chans ou genyen pou kenbe revni kòm byen ke operasyon pandan rekiperasyon an.

Pare se yon kanpay sèvis piblik nasyonal ki fèt pou edike ak otorize pèp Ameriken an pou prepare, reponn ak bese ijans, ki gen ladan katastwòf natirèl ak lèzòm. Objektif kanpay la se ankouraje preparasyon atravè patisipasyon piblik la. Pare mande moun yo pou yo fè kat bagay kle: (1) rete enfòme sou diferan kalite ijans ki ka rive ak repons apwopriye yo (2) fè yon plan ijans pou fanmi yo ak (3) bati yon twous ekipman pou ijans, epi (4) jwenn patisipe nan kominote ou a lè yo pran aksyon pou prepare yo pou ijans yo.

Enjenyè San Fwontyè USA bati yon mond pi bon nan pwojè jeni ki pèmèt kominote yo satisfè bezwen debaz yo imen. Volontè trè kalifye yo travay avèk kominote yo pou jwenn solisyon apwopriye pou bezwen enfrastrikti yo.

Rezime Pwogram Dezas pou Kiltivatè yo, Prepare pou Èd Fèm pa Gwoup Aksyon Legal Kiltivatè yo

Zouti Elèv pou Planifikasyon Ijans, oswa STEP, se yon kourikoulòm preparasyon pou ijans ki baze nan salklas pou elèv katriyèm ak senkyèm ane nan yon fòma fasil pou pare pou anseye. Elèv yo pral aprann sou dezas, ijans, ak danje, ak kouman yo kreye yon twous ekipman pou dezas ak plan kominikasyon ijans fanmi an.

Kanpay Pare PSA a ki soti nan Federal Emergency Management Agency (FEMA) fèt pou prepare fanmi Ameriken yo pou yon repons efikas pou kèlkeswa katastwòf natirèl oswa lèzòm ka vini apre. Kanpay la ankouraje Ameriken yo pou yo enfòme e bati yon twous ak founiti esansyèl ki pral dire jiska 72 èdtan. PSA ankouraje chak Ameriken vizite Ready.gov epi aprann kijan pou fè plan ijans yo jodi a.

Asistans Chomaj Dezas ki disponib pou moun, ki gen ladan kiltivatè yo, ki anpeche yo travay paske nan yon dezas, epi ki disponib nan Komisyon Sekirite Travay eta ou. Aprann plis nan sa Fèy Enfòmasyon sou Asistans Chomaj FEMA pou Dezas.

Fondasyon Riral Avansman Entènasyonal  (RAFI) devlope yon seri de videyo sou kouman pou prepare yo pou, fè fas ak, ak retabli de yon dezas. Yo pi enpòtan pou kiltivatè yo, men leson yo ka aplike pou lòt moun tou. Gade tout kat videyo yo (ki gen ladan yon entwodiksyon nan seri a, "Dokimante Dezas," "Distribisyon Travay pandan yon Dezas," ak "Travay ak Kiltivatè yo nan Rekiperasyon Dezas") isit la. Rafi bay enfòmasyon tou sou Dokimante Pèt Dezas.

Foul Sekou Sekou se yon platfòm klas sekirite piblik ki itilize teknoloji jenerasyon kap vini an pou konekte byen vit tou de premye sekouris pwofesyonèl yo ak volontè ki egzamine avèk repons, soulajman, ak ka rekiperasyon anvan, pandan, ak imedyatman apre yon dezas.

Lidèchip nan moman kriz: Yon zouti pou rekiperasyon ekonomik ak rezistans: bay estrateji ak taktik pou lidè kominotè yo konsantre sou pou rekiperasyon ekonomik ak prezève travay, enkòpore enfòmasyon itil pou konvoke moun ki gen enterè prive ak piblik yo idantifye estrateji kle rekiperasyon ekonomik, konsèy sou kòman yo navige resous federal pou repons ak rekiperasyon, ak aplikasyon rekiperasyon an inisyativ. IEDC te devlope bwat zouti sa a ak opinyon nan tout peyi e finanse an pati pa sibvansyon Administrasyon Devlopman Ekonomik Depatman Komès Etazini an.

Jounal Nasyonal chapant Rekiperasyon Dezas se yon gid ki pèmèt sipò rekiperasyon efikas pou eta, tribi, teritwa ak jiridiksyon lokal ki afekte nan katastwòf yo. Li bay yon estrikti fleksib ki pèmèt administratè rekiperasyon dezas yo opere nan yon fason inifye ak kolaborasyon. Li konsantre tou sou ki jan pi bon retabli, redevlope ak revitalize sante, sosyal, ekonomik, natirèl ak anviwònman twal la nan kominote a ak bati yon nasyon pi fleksib.

Jounal Gid Planifikasyon Rekiperasyon Pre-Dezas pou Gouvènman Eta yo pèmèt eta yo pi fasil adapte yo ak nouvo wòl aprè dezas ki nesesè pou jere nouvo oswa modifye sous resous rekiperasyon leta ak federal. Sèvi ak gid sa a pou devlope kapasite leta pa pral sèlman pèmèt eta ou oswa teritwa yo pi efikas nan rekiperasyon, men li pral ede w pi byen kominike ak koòdone ak patnè rekiperasyon federal ak lokal ou yo.

Jounal Gid Planifikasyon Rekiperasyon Pre-Dezas pou Gouvènman Lokal yo bay zouti pou angajman piblik, rekiperasyon kominote antye, idantifikasyon resous rekiperasyon ki deja egziste yo, ak idantifikasyon patenarya deyò ki ka ede gouvènman lokal yo bati rezistans tou de anvan ak apre dezas la.

Jounal Kominote Jesyon Recovery Toolkit fèt pou ede kominote yo jere rekiperasyon alontèm. Zouti a gide ou atravè yon pwosesis 3 etap nan Organganize pou rekiperasyon, Planifikasyon pou rekiperasyon, ak jere rekiperasyon, pandan y ap tou ba ou resous ki soti nan lòt fonksyon sipò rekiperasyon an.

Jounal Kowòdinasyon Efektif Resous Rekiperasyon pou Ensidan Eta, Tribi, Teritwa ak Lokal yo esplike pi bon pratik ak apwòch pou eta, branch fanmi, ak teritwa pou ede pèmèt yon rekiperasyon pi efikas pou kominote lokal yo apre yon ensidan nenpòt ki gwosè oswa echèl. Gid sa a pral pi byen pozisyone moun ki gen enterè rekiperasyon yo pou dirije, kowòdone ak sipòte kominote ki afekte yo nan yon fason ki pi efikas, efikas e ekitab. Li fèt pou aplike apre yon ensidan, swa an konsè avèk plan rekiperasyon pre ensidan ki deja egziste yo oswa pou amelyore efò planifikasyon apre ensidan an.

Jounal Enstiti pou Devlopman Dirab konsantre sou plis pwoblèm alontèm ki afekte rekiperasyon dezas, detèminasyon, ak tan kap vini an. ISD ap kontinye bati sou eritaj li yo nan pote ansanm biznis, akademik, ak lidè panse lòt ankouraje patenarya, politik, ak pwojè ki ankouraje (a) rezilyans kominote ak rekiperasyon pou katastwòf, ak (b) alontèm transfòmasyon kominote ki baze sou aplike inovasyon ak prensip devlopman dirab.

Save the Children yo te sou tè a pwoteje timoun Amerik yo nan chak gwo dezas depi Siklòn Katrina. Nan premye jou katastwòf yo, yo voye sekouris ijans, delivre pwovizyon esansyèl pou sekou epi bay espas ki an sekirite pou timoun yo aprann, jwe ak fè fas. Ekip yo angaje tou nan pwogram rekiperasyon alontèm ki ede timoun yo retounen nan aprantisaj epi ede lekòl yo, kominote yo ak timoun yo prepare pou dezas.

Jounal Sant Nasyonal pou Preparasyon pou Katastwòf travay pou konprann ak amelyore kapasite nasyon an pou prepare pou, reponn ak retabli de katastwòf yo. NCDP konsantre sou preparasyon pou sistèm gouvènmantal ak non-gouvènmantal; konpleksite yo nan rekiperasyon popilasyon an; pouvwa angajman kominote a; ak risk ki genyen nan vilnerabilite imen, ak yon konsantre patikilye sou timoun yo. NCDP fè rechèch ki ede prepare, reponn ak refè apre gwo dezas - ki gen ladan siklòn, tranblemanntè, aksidan nikleyè, grip pandemi, ak atak teworis. Apwòch NCDP a konbine rechèch, travay politik, edikasyon, ak defans wo nivo pou asire ke pi bon panse - ak pi bon pratik - vin fè pati preparasyon nasyonal nou yo ak travay rekiperasyon an.

Jounal Clara Lionel Foundation sipòte ak finanse pwogram inogirasyon edikasyon ak repons pou ijans atravè mond lan. Yo eksplwate pouvwa a nan filantwopi ede plis kominote prepare ak kenbe tèt ak dezas yo anvan yo frape.

Jounal Sant Entènasyonal Rezistans Dirab travay pou pote ekspètiz mondyal nan rezistans dezas, dirabilite, ak patenarya piblik-prive ansanm pou ede konpanse menas k ap grandi nan dezas atravè mond lan.

Lakwa Wouj : Apre faz ijans nan yon repons te konplete, Lakwa Wouj ede moun refè ak adrese bezwen kominote pèsistan. Travay ansanm ak lidè kominotè yo, gouvènman an ak ajans sekou yo, yo òganize ak egzekite estrateji rekiperasyon ki gen ladan:

 • Founi asistans finansyè ijans imedyatman apre yon dezas
 • Distribye asistans finansyè pou kay ki bezwen èd siplemantè a lon tèm
 • Bay sibvansyon pou sèvis rekiperasyon ki baze nan kominote a

Jounal Gwoup Aksyon Legal Kiltivatè a bay enfòmasyon sou yon varyete sijè ki gen rapò ak dezas, ki gen ladan Preparasyon pou Katastwòf ak Rekiperasyon: Konsiderasyon Legal pou Fèmye Organic.

Èd fèm konekte kiltivatè yo nan sèvis dirèk, ki gen ladan konsèy finansye, asistans teknik, konsèy legal ak plis ankò.

Administrasyon Devlopman Ekonomik: Pwogram Rekiperasyon Dezas gen yon istwa long nan siksè sipòte rekiperasyon dezas ak efò rezistans. Wòl EDA nan rekiperasyon pou katastwòf se fasilite livrezon alè e efikas asistans devlopman ekonomik federal pou sipòte planifikasyon alontèm rekiperasyon ekonomik kominotè ak aplikasyon pwojè, redevlopman ak detèminasyon. 

Dirèk sekouApwòch pou katastwòf yo se pou sipòte bezwen imedya viktim yo nan travay avèk patnè lokal ki pi byen chita pou evalye, reponn ak prepare pou rekiperasyon alontèm lan.