Travay Sibvansyon Washington: Round 4

Lejislati Eta Washington ak Gouvènman Inslee te kreye yon nouvo wonn sekou finansye pou ti biznis yo nan tout eta a. Sibvansyon Washington Travay yo totalize apeprè $ 240 milyon nan wonn 4. Lyen sa yo ap ofri ou enfòmasyon ou bezwen pou aplike pou yon sibvansyon.

 

dokimantasyon

Wonn 4 nan Sibvansyon Travay Washington ti biznis yo pral mande pou ou antre nan enfòmasyon espesifik ki mande pou dokiman yo. Seksyon sa a ap ede ou jwenn dokiman sa yo nan lòd anvan dat ouvèti 29 Mas la.

 

Kalifikasyon pou

Anvan pòtal la ouvè, chèche konnen si w kalifye pou aplike kòm byen ke ki kalite biznis ak òganizasyon ki pa kalifye pou aplike nan wonn 4 la.

 

Kesyon moun poze souvan

Anvan ou kontakte ekip asistans teknik nou anba a, ou ka vle gade nan lis kesyon nou poze souvan yo. Anpil nan kesyon aplikan yo genyen yo trè komen ak Kesyon yo mande anpil nou yo ka sove ou tan.

 

Ede & Sipò

Si ou gen yon kesyon, ou pa ka konnen ki jan yo reponn yon kesyon oswa tou senpleman bezwen yon moun ki mache ou nan aplikasyon an, ekip sipò nou an pare yo ede nan lang angle kòmanse 22 Mas ak nan Panyòl, Mandaren, Vyetnamyen, Ris, Amharic , Arab ak Tagalog kòmanse 29 Mas.

 

Resous Translated

Enfòmasyon enpòtan sou pwogram sibvansyon an, pwosesis aplikasyon an ak repons pou kesyon yo poze souvan yo ka jwenn isit la, ansanm ak lis kesyon ou pral bezwen reponn nan aplikasyon an li menm. Paj sa a gen 16 tradiksyon lang diferan ak lyen.