Yon designer mòd pran yon apèl nan men yon kliyan.

Dokimantasyon ou pral bezwen pou wonn 4 la

 

A: Ou pral bezwen Upload:

1. Kopi deklarasyon taks federal federal 2019 pou biznis ak kopi deklarasyon taks federal federal 2020 pou biznis, si ou te ranpli taks 2020 ou deja. Dokiman deklarasyon taks aplikab yo se:

  • IRS fòm 1040 (sèl pwopriyetè) ak bagay sa yo: Orè C, pwofi ak pèt nan biznis
  • IRS fòm 1065 Retounen Patenarya (pa gen K-1s obligatwa)
  • IRS fòm 1120 Kòporasyon Retounen (pa gen orè obligatwa)
  • IRS fòm 1120S S Corporation Retounen (pa gen okenn K-1s obligatwa)

2. Idantite valab ki soti nan foto gouvènman an (ID):

  • Yon idantite valab ak foto gouvènman an bay moun kap aplike a ki siyen aplikasyon sibvansyon an. Lisans chofè / kat idantite Washington eta a, liv oswa kat paspò ameriken an, oswa lòt idantite foto valab, leta oswa federal bay.

3. Verifikasyon nan biznis tribi-manm posede, si sa aplikab:

  • Yon enskripsyon, oswa lisans, (oswa, ka gen ladan lèt ofisyèl ID tribi) enfòmasyon ki soti nan yon branch fanmi federal rekonèt.