Chèz yo anpile sou tab nan yon restoran fèmen.

Sipò pou Sibvansyon Border Biznis

Nou konnen ke ranpli sibvansyon apre sibvansyon ka difisil, si pou okenn lòt rezon ke pa gen de aplikasyon yo se menm bagay la. Si w ap kole yon kote nan pwosesis la, ekip nou an nan pwofesyonèl asistans teknik kanpe nan pare a ede w ak aplikasyon w lan, reponn kesyon epi bay sipò.

Sant Sipò teknik

Sant Sipò Teknik la ouvè epi pare pou bay sipò pou aplikan ki gen kesyon ki gen rapò ak Sibvansyon Travay Washington: Pwogram Sekou Biznis Border.

Imèl ak sipò telefòn yo te ofri nan lang angle ak panyòl pa patnè nou an, Soumèt.

Ou kapab jwenn aksè nan Sant Sipò pou ou rele (855) 602-2722 oswa imèl commercegrants@submittable.com.

Orè yo jan sa a:

8 AM - 5 PM PT Lendi-Vandredi

Imèl ak mesaj vokal: Repons yo bay nan 48 èdtan ouvrab.