Ang mga upuan ay nakasalansan sa mga mesa sa isang saradong restawran.

Suporta sa Border Business Grant

Alam namin na ang pagpuno ng bigyan pagkatapos ng bigyan ay maaaring maging mahirap, kung sa walang ibang kadahilanan na walang dalawang aplikasyon ang pareho. Kung ikaw ay natigil sa isang lugar sa proseso, ang aming koponan ng mga propesyonal na pantulong sa teknikal ay handa na tulungan ka sa iyong aplikasyon, sagutin ang mga katanungan at magbigay ng suporta.

Teknikal na Sentro ng Suporta

Ang Technical Support Center ay bukas at handa na magbigay ng suporta sa mga aplikante na may mga katanungan na nauugnay sa Working Washington Grants: Border Business Relief Program.

Ang suporta sa email at telepono ay inaalok sa Ingles at Espanyol ng aming kasosyo, Submittable.

Maaari mong ma-access ang Support Center sa pamamagitan ng pagtawag sa (855) 602-2722 o pag-email commercegrants@submittable.com.

Ang mga oras ay ang mga sumusunod:

8 AM - 5 PM PT Lunes-Biyernes

Email at Mga Voicemail: Ibinigay ang tugon sa loob ng 48 oras ng negosyo.