Một doanh nhân chụp ảnh sản phẩm cho cửa hàng trực tuyến của cô ấy.

Hỗ trợ vòng 4

Chúng tôi biết rằng việc điền vào khoản trợ cấp sau khi được cấp có thể khó khăn, nếu không có lý do nào khác mà không có hai ứng dụng nào giống nhau. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình này, đội ngũ chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn về đơn đăng ký, trả lời câu hỏi và cung cấp hỗ trợ.

Bằng điện thoại

Anh: (855) 602-2722
MF: 8 giờ sáng - 7 giờ tối theo giờ PDT
Phản hồi được cung cấp trong vòng 8 giờ làm việc

Bằng email

Anh: Commercegrants@submittable.com
Phản hồi được cung cấp trong vòng 8 giờ làm việc
từ thứ Hai đến thứ sáu

 

Mạng lưới khả năng phục hồi kinh doanh

Các tổ chức cộng đồng người đưa tin đáng tin cậy đang cung cấp dịch vụ dịch thuật và hỗ trợ cá nhân thông qua Mạng lưới khả năng phục hồi kinh doanh của Commerce. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ trong thư mục trực tuyến.