Ghế được xếp chồng lên bàn trong một nhà hàng đóng cửa.

Hỗ trợ tài trợ cho doanh nghiệp biên giới

Chúng tôi biết rằng việc điền vào khoản trợ cấp sau khi được cấp có thể khó khăn, nếu không có lý do nào khác mà không có hai ứng dụng nào giống nhau. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình này, đội ngũ chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn về đơn đăng ký, trả lời câu hỏi và cung cấp hỗ trợ.

Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật

Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật mở cửa và sẵn sàng hỗ trợ những người nộp đơn có thắc mắc liên quan đến Chương trình Cứu trợ Doanh nghiệp Biên giới (Working Washington Grants: Border Business Relief Program).

Hỗ trợ qua email và điện thoại đang được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha bởi đối tác của chúng tôi, Submittable.

Bạn có thể truy cập Trung tâm hỗ trợ bằng cách gọi (855) 602-2722 hoặc gửi email Commercegrants@submittable.com.

Giờ như sau:

8 giờ sáng - 5 giờ chiều theo giờ PT Thứ Hai-Thứ Sáu

Email & Thư thoại: Phản hồi được cung cấp trong vòng 48 giờ làm việc.